Over Epiphany

Epiphany begeleidt mensen die op de een of andere wijze zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in hun leven en/of hun werk.

Coaching is een vorm van begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt om meer in contact met zichzelf te komen. Coaching is gericht op blijvende ontwikkelingen in het denken, het gevoel en in de wensen.

Binnen de coaching van Epiphany beantwoorden we eerst vragen als 'Wat is de achterliggende oorzaak?"
Vervolgens kijken we naar naar oplossingen en hoe die in het dagelijks leven geïntegreerd kunnen worden.
Het resultaat wordt bereikt wanneer de rust weer in je terugkeert, zodat je beter opgewassen bent tegen de problematiek van alledag.


De naam Epiphany
De naam is afkomstig van het woord Epifanie, dat is de periode van “Drie Koningen”. In die tijd gingen zeer welgestelde mannen op een niet ongevaarlijk avontuur. Ze lieten al hun bezittingen achter en gingen met kostbare geschenken op pad. Ze gaven gehoor aan hun gevoel dat ze op weg moesten, zonder precies te weten hoe de weg er naartoe zou zijn. Zo gaan veranderprocessen ook.

Het vertrouwde loslaten, met je talenten op pad gaan en je wens verwezenlijken.