Mijn weg

Mijn naam is Ruud van Ast. Ik ben geboren in 1949 en ik groeide op als jongste van vijf kinderen in een ondernemersgezin. Deze elementen hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn verdere leven.

Ik werkte voor het familiebedrijf een korte periode in het buitenland.  Vervolgens stapte ik over naar de automatiseringsmarkt, die in die tijd sterk in opkomst was.

Gedurende een periode van 15 jaar heb ik diverse commerciële- en lijnmanagementfuncties bekleed bij hard- en softwareleveranciers.

Eind jaren '80 startte ik als directielid bij het ICT-bedrijf BSO, het huidige AtosOrigin. De bijzondere bedrijfscultuur die daar heerstte heeft de basis gelegd voor mijn huidige passie. Bij AtosOrigin was het mogelijk om met coachend leiderschap het beste in mensen boven te halen en zowel het persoonlijke als het zakelijk belang met elkaar te verbinden.

Mijn overstap

In de loop der jaren ontstond de behoefte de rest van mijn werkzame leven anders in te vullen. Ik kreeg oog voor onverwachte mogelijkheden die zich aandienden. Steeds vaker werd mij gevraagd collega-managers te coachen. Dat motiveerde me een aantal cursussen te volgen, om daarna een studie psychologie te voltooien.

Mijn weg was een ontdekkingsreis om mijn werkelijke wensen te verwezenlijken. Hulp was daarbij onontbeerlijk, zoiets doe je niet alleen. De ultieme verwezenlijking van mijn dromen volgde in 2007. Ik waagde toen de stap om me zelfstandig te vestigen als personal coach. De hulp die ik tijdens mijn ontdekkingstocht heb gehad wil ik nu graag anderen bieden.